Politica de confidentialitate: colectarea si prelucarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Conform cerintelor Regulamentului UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, SC EXTENDED DEV SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati.

Scopurile colectarii datelor sunt:

Transmiterea informatiilor legate de serviciile pe care le oferim si a ofertelor comerciale persoanelor care solicita astfel de informatii prin intermediul formularului disponibil in pagina de contact.

Trimiterea de comunicari comerciale prin email, buletine informative (newsletter) si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (email).

Publicarea comentariilor postate la articolele din blog.

Prin completarea datelor din formularul de contact persoana declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SC EXTENDED DEV SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile prevazute mai sus la punctul 1. Pentru comunicarile comerciale exista bifa pentru consimtamant separat, care poate fi retras oricand folosind link-ul de dezabonare disponibil in „newsletter”.

Prin citirea prezentei informari, ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de regulamentul UE 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Oltului Nr. 25, Etaj 2, Office 21, Galati, in atentia SC EXTENDED DEV SRL, va puteti exercita drepturile prevazute prin lege: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de regulamentul UE 2016/679 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Cerea poate fi transmisa si prin posta electronica (email) la office@extended.ro.

De asemenea, SC EXTENDED DEV SRL poate furniza datele cu caracter personal ale persoanei altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora (si numai in cazul in care acest lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor existente intre parti), prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor date personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata bunurilor si serviciilor noastre.

Datele cu caracter personal ale persoanei pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.